МОТОРНИ МАСЛА CASTROL, MOBIL, TOTAL И ОЩЕ НАД 40 МАРКИ МАСЛА

Как правилно да изберем моторно масло?

Моторни масла


Навременната смяна на маслото е един от най-важните фактори, определящи състоянието на вашия двигател. Когато е налице рядка смяна на маслото, това е причина за бързо износване на двигателя! Съвременните двигатели са силно натоварени, което неизменно води до промяна на свойствата на маслото. Стареенето на маслото е резултат от химически промени и се дължи на високите температури на работа на двигателя, попадане на гориво и вода в маслото, смесване на маслото с отработили газове, сажди, серни съединения и др.

 

ВСИЧКИ ПРЕДПИСАНИЯ ЗА СМАЗВАНЕТО НА ЕДИН ДВИГАТЕЛ ОТНОСНО ВИДА НА МАСЛОТО И ПЕРИОДИЧНОСТТА НА СМЯНАТА МУ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА ДВИГАТЕЛЯ, А ЕДИН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА МАСЛО МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ЕДИН ДОБЪР СЪВЕТНИК.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ НАЙ-ЧЕСТО ПОСОЧВА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ МАСЛОТО И ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯТ МУ СРОК. НАЙ-ЧЕСТО ТЕЗИ ДАННИ СА ПОСОЧЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВАШИЯ АВТОМОБИЛ ИЛИ СЕРВИЗНАТА ЛИТЕРАТУРА ЗА СЪОТВЕТНАТА МАРКА АВТОМОБИЛ.

ГОЛЕМИТЕ АВТОМОБИЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМАТ СОБСТВЕНИ СПЕЦИФИКАЦИИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ МАСЛАТА (ВИЖ ПО-ДОЛУ).

 

Съветника на FUCHS може да използвате от ТУК

Съветника на Castrol може да използвате от ТУК

 

ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ В КРАТКА ФОРМА ДА ПРЕДСТАВИМ ПО-ВАЖНИТЕ ДЕТАЙЛИ ОТНОСНО ТЕХНИЧЕСКИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАСЛАТА.

Маслата биват от минерален и синтетичен произход. Минералните масла се получават при преработка на нефта. Синтетичните масла се получават при използването на съвсем нов подход – базовото минерално масло се заменя с масло от синтетичен произход. Техния процес на синтез е изцяло контролиран и по този начин се получава контролирано качество и чистота на съставките на маслото. Третия вид масла са полусинтетичните – смес межу синтетичните и минерални масла. Осигуряват добър компромис между цена и качество.

Как правилно да изберем моторно масло?

 

 

 

Основните предимства на синтетичното масло пред минералното са:

  • намалено износване в резултат на по-здрав маслен филм
  • по-добри вискозитетни характеристики, облегчен старт при ниски температури
  • по-бавно стареене на маслото
  • по-добри показатели при високи температури на работа на двигателя
  • почти липсва нагарообразуване
  • по-добри екологични показатели

 

СЪЩЕСТВУВАТ РАЗЛИЧНИ МЕЖДУНАРОДНИ КЛАСИФИКАЦИИ НА МОТОРНИТЕ МАСЛА, ЗА ДА СЕ ОРИЕНТИРАТЕ ПО-ЛЕСНО С ТЯХ , ЩЕ СЕ ОПИТАМЕ ДА ОПИШЕМ КАКВО ОЗНАЧАВАТ ПО-ВАЖНИТЕ:

Едно от основните свойства на моторното масло е неговия вискозитет и промяната му при различни температури. Това е мярка за съпротивлението между молекулите на дадена течност. Водата изтича бързо – значи има малък вискозитет, а маслото изтича бавно т.е. вискозитетът му е голям.

Най-популярна сред класификациите на маслата по вискозитет е SAE. Последният и вариант е SAE J-300. Според нея маслата се делят на единадесет вискозитетни класа. Те се делят на три групи – зимни, летни и всесезонни масла.

Първите шест класа са с малък вискозитет и са годни за експлоатация при ниски температури, затова се наричат зимни масла. Обозначават се по следния начин: 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W

Останалите пет класа се означават с числата 20, 30, 40, 50, 60 и са предназначени за работа при високи температури, затова се наричат „летни” масла.

По този начин маслата се разделят според сезоните на годината, което налага смяната им и при смяна на сезона. За да се избегне това неудобство се произвеждат масла, чиито вискозитетно-температурни характеристики им позволяват те да се използват целогодишно. Тези масла се наричат всесезонни. Едно такова масло притежава едновременно характеристиките на едно зимно и едно лятно масло. Обозначава се по следния начин например: 0W-30, колкото по-малка е първата цифра, толкова по-течливо е маслото при ниски температури, а втората ни информира за течливостта при високите температури.

API – американските изисквания за качество, на които трябва да съответства едно масло. Класификация SM – за бензинови двигатели и CI-4 за дизелови двигатели на товарни МПС (леките МПС с дизелови двигатели все още нямат класификация по API).

ACEA ( от Association des Constructeurs Europeens d’Automobiles) – това е европейската класификация на моторните масла с по-високи критерии за качество.

От 2004 г. класификацията има следния вид:

Класификацията дели маслата на три класа

Масла клас А/В, който включва следните четири категории:

А1/B1 – Масла за бензинови и дизелови двигатели с особено нисък HTHS вискозитет от 2,6 до 3,5 mPa.s.. Не е подходящо за някои двигатели.

А3/В3 – масло за леки и лекотоварни автомобили с бензинови и дизелови двигатели. Масло с добри вискозитетни показатели и удължен срок на експлоатация.

А3/В4 – масло с добри вискозитетни показатели за двигатели на безин и дизел с директно впръскване на леки и лекотоварни автомобили.

А5/В5 – масло с добри вискозитетни показатели и удължен пробег с нисък HTHS вискозитет за бензинови и дизелови двигатели. Не е подходящо за някои двигатели.

Масла клас C – нов клас масла за дизелови автомобили с филтър за твърди частици и автомобили с TWC катализаторни уредби. Дели се на четири категории:

С1 – нискофрикционни масла с High-Temperature-High-Shear > 2,9 mPa.s, масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%.Отговарят на изискванията на Ford.

С2 – като С1, но съдържанието на сулфатна пепел<0.8%. Отговарят на изискванията на Peugeot – Citroen.

С3 – масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.8%. High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s. Отговарят на изискванията на повечето европейски производители – BMW, VW, Renault, Daimler Chrysler и др.

С4 – масла за дизелови двигатели с DPF филтър; съдържание на сулфатна пепел<0.5%. С High-Temperature-High-Shear > 3,5 mPa.s

М

асла клас Е – масла за товарни автомобили, строителна техника и автобуси. Включва следните четири категории:

Е2 – отговаря на MВ 228.1

Е4 – Масла за тежки режими на работа и удължен пробег. За двигатели без DPF. Базира се на MB228.5. Отговарят на Euro 1, 2, 3, и 4 изискванията за допустими вредни емисии.

Е6 – отговарят на Euro 1,2,3, и 4. За двигатели с уредби за намаляване на вредните емисии. За работа с горива с ниско съдържание на сяра max 50 ppm. Low Saps масла. Отговарят на МВ 228.51 и MAN 3477.

Е7 – масла за тежки експлоатационни условия с удължен пробег. За двигатели с SCR и без DPF.

ОСВЕН ПОСОЧЕНИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ НЯКОИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМАТ СОБСТВЕНИ, ЕТО КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕЗИ НА МЕРЦЕДЕС, БМВ И ФОЛКСВАГЕН:

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА Mercedes – Benz

В така наречената синя книга са изложени “предписания по използване на материали”, където са описани двигателните и трансмисионните масла и смазките. Одобрените масла са включени в списъците и отговарят на следните спецификации:

MB 228.1 – Универсално масло за двигатели дизел с натоварени условия на работа.

MB 228.3 – масла SHPD за натоварени дизелови двигатели с удължен пробег до 45000, за двигатели със свръхпълнене.

MB 228.5 – UHPD (Ultra-High-Performance-Diesel) моторни масла за тежко натоварени дизелови двигатели със свръхпълнене и директно впръскване. Удължени интервали на смяна на маслото в лекия клас до 45 000 km, в тежкия клас до 160 000 km. Отговарят на Euro 1 I Euro 2. Отговарят на АСЕА Е6 и Е7.

MB 228.51 – UHPD-моторни масла, съобразно MB 228.5 с особени изисквания за DPF филтър, удо

влетворяват Euro 4 двигатели. О

тговарят на АСЕА Е6.

MB 229.1 – масла за леки автомобили (двигатели бензин и дизел). По-завишени изисквания от ACEA A2-96/A3-96 и B2-96/B3-96.

MB 229.3 – изисквания като MB229.1 с удължен интервал за пробег – 30000 km.

MB 229.31 – масла за леки автомобили с дизелов двигател и DPF филтър.

MB 229.5 – масла за леки автомобили с удължен интевал на смяна – 30000 km.

MB 229.51 – масла за дизелови двигатели на леки автомобили с DPF филтър и удължен интервал за смяна – 20 000 km.

BMW норми

BMW Special – масло за бензинови или дизелови двигатели преди 1998 година.

BMW Longlife-98 – за определени бензинови двигатели след 1998 година.

BMW Longlife-01 – за определени бензинови двигатели след 09.2001 г.

BMW Longlife-01 FE – за някои бензинови двигатели след 2001 година.

BMW Longlife-04 – за някои двигатели след 2004 година.

VW НОРМИ

VW 500.00 – моторни масла за двигатели бензин и дизел без свръхпълнене.

VW 501.01 – Общоприети масла с нормална течливост за бензинови двигатели и дизелови двигатели без свръхпълнене.

VW 502.00 – моторни масла за съвременни бензинови двигатели, подложени на тежки експлоатационни условия. Съответства на API SJ.

VW 503.00 – масла за леки автомобили с бензинови двигатели с удължен междусменен интервал (30.000km, 2г.), Longlife масла. За VW двигатели след 5.1999г. Икономия на гориво.

VW 503.01 – за дизелови двигатели със свръхпълнене

VW 504.00 – нова норма за бензинови двигатели Euro 04 с нормали и удължени междусменни интервали. SAE 5W30.

VW 505.00 – Всесезонно моторно масло за дизелови двигатели с и без свръхпълнене. Съответства на API SF.

VW 505.01 – масло създадено за дизелови двигатели с технология попма-дюза; SAE 5W40

VW 506.00 – за дизелови двигатели със свръхпълнене удължени междусменни интервали(50.000km, 2г., HTHS 2.9mPas). Съответства на АСЕА В4.

VW 506.01 Масла за дизелови двигатели помпа-дюза с удължени междусменни интервали.

VW 507.00 – Нова VW-норма за дизелови двигатели DPF филтри, въведена през 2005 г, SAE 5W30.